Čo je výhodnejšie? Zistite spolu s nami.

Stále sa neviete rozhodnúť? Pripravili sme pre vás prehľadné porovnanie dvoch najobľúbenejších právnych foriem podnikania – živnosti a s.r.o. Zohľadnili sme pritom všetky zmeny súvisiacich zákonov platné od 1.1.2013. Pri porovnávaní sme sa zamerali na 6 hlavných aspektov, a síce – jednoduchosť založenia, ručenie za záväzky, daňový aspekt, odvodový aspekt, účtovný aspekt a imidž.


Vžité predstavy a predsudky

Poznáte to – eseročka je pre veľkých podnikateľov a živnosť pre tých, čo ešte len začínajú. Ak idete zakladať svoju prvú právnu formu, práve tento názor vám všetci budú vtĺkať do hlavy. Nie je to ale celkom tak.

Živnosť sa síce často spája s nižšími prevádzkovými nákladmi a s jednoduchším založením, no stále viac ľudí prichádza na to, že jednoosobová s.r.o. je pre nich výhodnejšou formou podnikania.

Prečo? Utvorte si názor sami. Pomôže vám s tým nasledujúce porovnanie.


1. aspekt – jednoduchosť založenia

živnosť: založenie za 7 dní, náklady do 100 €* (závisí od konkrétneho počtu živností)

s.r.o.: založenie za 16 dní, náklady 249 €** (nezávisí od počtu živností)

* cena platí pri využití našich služieb, nezahŕňa poplatky za overenie listín do 8 €
** cena nezahŕňa výšku minimálneho základného imania 5000 €.

2. aspekt – ručenie za záväzky

živnosť: živnostník ručí za obchodné záväzky bezvýhradne celým svojim súkromným majetkom!

s.r.o.: spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho vkladu, samotná spoločnosť ručí za záväzky celým svojím majetkom

Vedeli ste, že... práve od tejto skutočnosti – obmedzeného ručenia – je odvodený názov „spoločnosť s ručením obmedzeným“?


3. aspekt – dane

živnosť: živnostník (ako fyzická osoba podnikateľ) má právo uplatniť si tzv. nezdaniteľnú čiastku základu dane až do výšky 3 735,94 € ročne a tiež môže využiť paušálne náklady 40% do výšky 5040 € ročne, daňová povinnosť sa mu potom vypočíta zo skutočného zisku

s.r.o.: eseročka je právnická osoba, a teda nemá právo na uplatnenie žiadnej nezdaniteľnej čiastky, daňová povinnosť sa pri tejto právnej forme vždy vypočítava zo skutočného zisku


4. aspekt – odvody

živnosť: živnostník povinne platí odvody do zdravotnej poisťovne už od začiatku podnikania, od druhého roku podnikania potom pribúda povinnosť platiť aj sociálne odvody, ktoré sa vypočítavajú podľa dosiahnutého príjmu (pozor, nie zisku) za predchádzajúci rok

s.r.o.: ak konateľ eseročky nie je jej zamestnancom a nepoberá ani odmenu za výkon funkcie konateľa, jediným povinným odvodom počas celej doby podnikania je minimálny odvod do zdravotnej poisťovne vo výške 55,02 €, neexistuje teda povinnosť platiť žiadne sociálne odvody


5. aspekt – účtovníctvo

živnosť: živnostník má na výber a môže si viesť buď jednoduché, alebo podvojné účtovníctvo

s.r.o.: spoločnosť s ručením obmedzeným musí vždy viesť podvojné účtovníctvo


6. aspekt – imidž

živnosť: pôsobí o niečo menej seriózne, najmä pri obchodovaní s väčšími firmami

s.r.o.: aj napriek obmedzenému ručeniu má eseročka vo všeobecnosti lepší imidž vo vzťahu k obchodným partnerom aj k finančným inštitúciám


      Užitočné informácie


Zhrnutie

Čo je teda výhodnejšie? Živnosť alebo s.r.o.? Ak ste si stále nevybrali, spravili sme sumár za vás. Živnosť síce v niektorých prípadoch vyhráva, no celkovo vedie skôr eseročka. Prečo? Tu sú tie najhlavnejšie výhody:

  • menšia rizikovosť podnikania vďaka obmedzenému ručeniu
  • výrazné šetrenie vďaka (takmer) nulovej odvodovej povinnosti (v niektorých prípadoch aj niekoľko 100 € mesačne)
  • lepší imidž v očiach obchodných partnerov aj finančných inštitúcií
Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Ponúkame kompletný nadštandardný servis pri založení a správe spoločností.