Základné informácie o s.r.o.

Ide o najbežnejšiu právnu formu podnikania. Napriek tomu možno niektoré fakty nepoznáte. Prečítajte si viac o spoločnosti s ručením obmedzeným.

Zakladá sa spoločenskou zmluvou resp. zakladateľskou listinou, ktorú podpisujú všetci zakladatelia.

Spoločník alebo konateľ môže byť aj cudzinec bez trvalého pobytu na území SR.

Spoločnosť môže založiť jedna alebo viac fyzických, či právnických osôb, maximálny počet spoločníkov je 50.

Základné imanie spoločnosti musí byť minimálne 5000€. Ak zakladá spoločnosť viacero osôb, tak minimálny vklad každého spoločníka je 750€.

Nespornou výhodou je, že spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Spoločnosť ako taká, ručí za záväzky len tým majetkom, ktorý je písaný na firmu. Váš súkromný majetok nie je ohrozený.

Spoločnosť s ručením obmedzeným vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

Ak máte záujem o bližšie informácie, nájdete ich v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.


      Užitočné informácie


Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Ponúkame kompletný nadštandardný servis pri založení a správe spoločností.