Zmeny v spoločnostiach

Poznáte to, podnikanie je jeden veľký kolotoč. Stále sa dejú rôzne zmeny, ktoré majú často nielen administratívny charakter. Ak potrebujete urobiť zmenu v spoločnosti, radi vám pomôžeme. Zmeny v ORSR zabezpečíme už od 95,-EUR, v závislosti od toho, čo všetko potrebujete meniť.


Aké zmeny za vás zrealizujeme?

Tak napríklad...

  • zmena konateľa
  • zmena spoločníka
  • zmena sídla
  • zvýšenie / zníženie základného imania
  • doplnenie predmetu podnikania
  • a mnohé ďalšie...

Čo všetko cena zahŕňa?


  • Úvodné konzultácie
  • Vypracovanie potrebných dokumentov
  • Súdny poplatok
  • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis do ORSR